Kooli võrgu vorm

Kooli Arvutivõrk tuleb teostada viisil, et koolipersonal saab ise hakkama tavamurede lahendamisega ja pole vajalik IT spetsialisti kohalolek. Internetikiirus tuleb kasutajate vahel jagada ja turvanõudeid täita. Koolivõrku sisenetakse seadusekuulekalt.

Kool


credimage

Kohalik omavalitsusVõrk

 
 
k_vork (5)
credimage