WiFi4EU Euroopa komisjoni president Jean-Claude Juncker teatas projektist  WIFI4EU Eesmärgiks on avada WiFi EU kodanikele parkides, linnaväljakutel, raamatukogudes ja avalikes hoonetes. Euroopa Komisjon rahastab projekti 120 millioni euroga aastaks 2019, WiFi avatakse 6000 objektil.

Investeering 1000 EUR 1. Plastikkõri tuleb maasse kaevata. 2. Fiiber  tuleb torusse puhuda. 3. Kinnitada seadmekarbid ja vajadusel rajada kaablikaevud. 4. Fiiber otsastada ja ühendada ISP võrku ning koduvõrku. Mitmeksi saab odavamalt, kui ise load hangid  toru maasse kaevad. Kiire Internet maakodus Riigikogu püüab seaduseid muuta ja lubade hankimist lihtsustada. 2016 peab arvestama investeeringuga 1000…

kehvasti-turvatud-wifi-vork-toi-soogikohale-kopsaka-arve/ Klient pääses burksiputka WiFi karbi administraatoriks ja kulutas 1000 EUR ettevõtja raha. Huawei on korralik ruuter, kuid ka see vajab seadistamist. Kui kohvikus on prof. digitaalne videovalve/kohtvõrk, muutub võrgus ja saalistoimuv jälgitavaks/ kokkuviidavaks.

Äripäev Hiina käivitab WiFi turismipiirkondades. Turistid jagavad Internetis teavet nähtu kohta= müüvad Hiinat. Kui teave levib, siist turism edeneb ja sissetulek kasvab. China’s State Council, or Cabinet, unveiled recommendations for everything from building more cruise ship ports and  to improving the odour of public toilets and the availability of wifi at tourist spots.

Digisõltuvus Kool peab õpilaste Internetikasutust suunama ja üleannetuid piirama, mahajääjaid aitama. Kooli arvutivõrgus kehtivad kindlad reeglid, kuis kogu koolimajas. Võrku siseneja nõustub käituma viisakalt ja teisi mitte segama. Õpilane peab arvestama sellega, et õpetaja näeb millega ta tegeleb ja võib vajadusel tukistada.

MoxaWiFi IcomeraWiFi Uude bussi, trammi, trolli, rongi lisatakse WiFi moodul juba vabrikus. Scania Irizar bussides on kasutusel Icomera prof. seadmed. Tallinna uutes trammides on kasutusel MOXA prof. seadmed. – ressurss jaguneb klientide vahel võrdselt – voogmeedia, sikutamine, spammimine on piiratud. – klientidelt nõutakse seadusekuulekust. – Seadmeid hoitakse töökorras kaughalduse abil. Väikefirmadel on bussis kodukarbid, mis…

  Kaugside Ajalugu Elektriside Ajalugu Eestis sai elektriside alguse aastal 1855 mil ehitati esimene ühejuhtmeline telegraafiliin Tallinnast Narva kaudu Peterburgi. Eestis v Samal aastal pandi Tallinna telegraafijaamas tööle esimene Morse telegraafiaparaat. Teine pikem telegraafiliin ehitati 1857. aastal Tallinnast üle Pärnu Riiga. Pärnus avati telegraafijaam ja ehitati haruliin Haapsallu, mida mööda 1859. aastal hakati Tallinnaga telegramme vahetama.

Riigikogu komisjon Riigikogus toimus Interneti lairibavõrgu arutelu. a. 2016 ehitusseadus kohustab projekteerima ühiselt hoone elektri ja Interneti kaabelduse. b. Kortermajadesse lisatakse püsiühendus. c. Talud ja eramud saavad mahupiiranguga netipulga, püsiühenduse asemel. 2018. aastaks valmib Eestit kattev kiire internetiühenduse baastaristu. MKM koos partneritega rajavad kogu riiki katva kiire internetivõrgu, mis põhineb fiiberoptilistel kaablitel. Selle saavutamiseks on…

citylab New York on esimene WiFi linn planeedil ja sealt on palju õppida. Telefoniputkad, tänavalaternad, foorid ja lisaks päikesepaneeliga prügikastid pakuvad WiFi. Kast teavitab linna ka oma täitumisest, ebameeldivast lõhnast jne.

Postimees.ee STV pakub mahupiiranguta Internetti Tallinna teletornist.  Asi on võimalik  kui klient näeb oma kodukatuselt teletorni tulesid. Klientidele jagatakse UBNT M5 seadmed ja teenust on võimalik proovida. Hetkel on kliente vähe, kuid kas STV suudab selle kolaga telemastist Internetti pakkuda > 100 kliendile?    

Postimees Võib panna kohvikusse WiFi, kui teha seda hooletult, siis piltlikult öeldes avab WiFi kassaaparaadi tänavale ehk mööduja pääseb kassasse, kassaaparaadid on tänapäeval ju arvutivõrgus. Rumalas võrgus võib olla võimalik, et ühes kohvikus istuvad inimesed pääsevad ligi privaatsele teabele, võõras seadmes. Kodukarpidest tehtud võrke on palju. Internet on kuis vesi:  kui keegi jätab kraani lahti,…

Tere tulemast! Uus WiFi.ee pakub palju uut. Nüüd on võimalik — Sirvida ja otsida wifi-võrke, nende paroole jms infot asukoha ja omaduste põhjal — Lugeda WiFi.ee organisatsiooni, inimeste, ajaloo kohta — Tutvuda edulugudega ning sooritada sobiva paketi ostu läbi veebipoe — Administreerida kogu sisu ja võrgu-spetsiifilisi omadusi, mida näidatakse kasutajale — Hallata tellimusi, kasutajaid, toimetajaid…